ศบศ. เปิดตัว เที่ยวไทยวัยเก๋า หนุน คนแก่ เที่ยว รัฐช่วยจ่าย 5,000 บาท

ศบศ. เปิดตัว เที่ยวไทยวัยเก๋า หนุน คนแก่ เที่ยว รัฐช่วยจ่าย 5,000 บาท

เมื่อวันที่ผ่านมา นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ ศบศ. และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทำการแถลงผลการประชุม โดยหนึ่งในนั้นก็คือการเห็นชอบในโครงการ เที่ยวไทยวัยเก๋า ที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในบรรดาผู้สูงวัย / คนแก่ ที่คาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 1 ล้านคนด้วยกัน ซึ่งจะใช้งบประมาณจากงบประมาณเดิมภายใต้โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เป็นวงเงิน 5,000 ล้านบาท

โดยโครงการดังกล่าวนั้นก็รายละเอียดในการดำเนินการดังนี้

ผู้ที่จะทำการเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขในการท่องเที่ยวภายใต้สิทธิ์นี้ก็ได้แก่

ต้องเป็นการท่องเที่ยวแบบข้ามจังหวัด และอยู่ภายในวันธรรมดาเท่านั้น (เข้าพักในวันอาทิตย์ – พฤหัสบดี)

ต้องทำการท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวเท่านั้น

โปรแกรมในการท่องเที่ยวดังกล่าวจะต้องมีราคาขั้นต่ำอยู่ที่ 12,500 บาท/คน

ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวนั้นต้องไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน

รัฐบาลจะทำการช่วยเหลือ ผ่านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแบบร่วมจ่ายให้แก่บริษัทนำเที่ยว คิดเป็นสัดส่วน 40% ของราคาและอยู่ในวงเงิน 5,000 บาทต่อคน

สำหรับผู้สูงอายุที่เคยได้ลงทะเบียนในโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้ว ยังสามารถลงทะเบียนภายในโครงการนี้ได้ โดยจะสามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

สำหรับบริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้

เป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ตัวบริษัทดังกล่าวต้องสามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านโครงการนี้ได้ไม่เกิน 3,000 ราย

โครงการนี้จะมีระยะเวลาในการดำเนินการ 3 เดือน โดยจะนับตั้งแต่วันที่ทาง ครม. ได้มีการอนุมัติ

ตามกันต่อ เบี้ยคนพิการ 2564 เงินเข้าวันไหน ได้กี่บาท

ต่อจากในส่วนของเบี้ยผู้สูงอายุนั้น ก็มายัง เบี้ยคนพิการ 2564 ที่มาดูกันว่าเงินช่วยเหลือนั้นจะทำการโอนเข้าเป็นจำนวนเท่าไหร่ และวันไหนบ้าง?

เช่นเดียวกันกับในส่วนของเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ก็คือส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือโดยหน่วยงานรัฐจะทำการจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพแก่ทั้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2564 หรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2564 นั้น กรมบัญชีกลางได้ออกปฏิทินการทำงาน ในการจ่ายเงินภายในโครงการนี้เป็นที่เรียบร้อย

ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณ ปี 2564 นั้น ในส่วน “เบี้ยความพิการ” ให้เพิ่มเป็น 1,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 แก่ผู้พิการ 2 กลุ่ม คือ

ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน เดิม 800 บาท/เดือน

ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน 

เงื่อนไข : ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะยังคงได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือนดังเดิม ไม่ได้เงินเพิ่ม

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการนั้น ธนาคารจะโอนเงินให้ผู้มีสิทธิผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ ดังนี้

เดือนธันวาคม 2563 จ่ายเงินวันที่ 9 ธันวาคม 2563

เดือนมกราคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 8 มกราคม 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เดือนมีนาคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 มีนาคม 2564

เดือนเมษายน 2564 จ่ายเงินวันที่ 9 เมษายน 2564

เดือนพฤษภาคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

เดือนมิถุนายน 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 มิถุนายน 2564

เดือนกรกฎาคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

เดือนสิงหาคม 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 สิงหาคม 2564

เดือนกันยายน 2564 จ่ายเงินวันที่ 10 กันยายน 2564

หลังจากที่มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้มีการดำเนินโครงการต่อเนื่อง ในโครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 โดยทั้งนี้ทาง Tadoo ก็จะมาดูว่ารายละเอียดที่มีการเปิดเผยกันว่าจะมีอะไรบ้าง

โครงการ คนละครึ่ง เฟส 2 นั้นได้เกิดขึ้นเนื่องด้วยมีเสียงตอบเป็นอย่างดี จึงได้มีการเพิ่มระยะเวลาของโครงการขึ้นเป็นในระยะที่2 โดยทางรัฐบาลได้มีการพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย ปัญหาที่ได้เกิดขึ้นในโครงการที่ผ่านมา ซึ่งมาในเฟสที่2 นี้ก็ได้มีการเพิ่มเติม แก้ไข และปรับปรุงตัวโครงการหลายอย่าง เพื่อให้ตอบโจทย์ เข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด

ซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่ได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้า คือ การที่ภาครัฐช่วยเหลือโดยการออกค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า/บริการที่ร่วมโครงการไป 50% ของราคาที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผู้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวจะถูกจำกัดให้ใช้งานได้ในวงเงิน 150 บาทต่อวันเท่านั้น

โดยเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับข้าวไทยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป